miércoles, 24 de octubre de 2012

14N - VAGA GENERAL

JORNADA DE LLUITA I SOLIDARITAT A EUROPA. EL SINDICALISME EUROPEU
DIU NO A LES RETALLADES
   Cal una resposta de tot Europa contra les polítiques d’austeritat europees, cal dir no a les polítiques de Merkel i Rajoy, cal rescatar primer les persones i l’economia productiva que els bancs i els mercats.
   La Confederació Europea de Sindicats (CES), formada per tots els sindicats d’Europa, som les úniques organitzacions que tenim capacitat per mobilitzar tot Europa, de nord a sud, per recuperar els pilars de l’estat del benestar.

   Estem fent història, aquest és l’embrió de la recuperació de l’Europa social i democràtica. En política, mentre el nord sotmet el sud amb les polítiques d’austeritat, el sindicalisme europeu del nord dóna suport i solidaritat als països del sud que estem patint més la crisi.

   Els sindicats del nord ja constaten que la rebaixa de condicions socials i laborals als països del sud està fent l’efecte de dúmping laboral, i que retalla els seus drets.

   A més a més, Alemanya serà la gran beneficiada de la crisi. Des de 2008 ha estalviat 80.000 milions d’euros gràcies a la seva prima de risc. En canvi, al fons de rescat MEDE (Mecanisme Europeu d’Estabilitat) només ha aportat 57.000 milions d’euros. Alemanya fa negoci amb la crisi.

   Tota l’Europa sindical i social diem NO a les retallades; per primer cop, el mateix dia, el 14N, els països del sud farem vagues generals –Portugal, Espanya, Xipre, Malta...- i els del nord faran grans mobilitzacions; i ben segur que totes les organitzacions socials d’Europa se sumaran a les mobilitzacions.
14N, vaga general contra les polítiques del PP

   És una vaga general política, contra totes aquelles polítiques d’austeritat que sense cap política de reactivació econòmica no ens porta a sortir de la crisi, sinó que encara l’agreuja més.
    El NO a les polítiques socials i econòmiques del govern del PP, és el 14N. Diem NO per democràcia: cap de les polítiques estaven al programa del PP; i diem NO perquè les seves polítiques estan creant més atur i més pobresa.
    La crisi és la coartada per aplicar unilateralment un programa regressiu de reformes. Aquestes polítiques errònies (o no exclusivament) a un diagnòstic equivocat dels problemes de les economies europees intervingudes, i en aquest cas de l’espanyola, obeeixen en realitat a una estratègia deliberada que cal rebutjar i combatre per un triple motiu:


• Primer, perquè s’ha demostrat profundament ineficaç per aconseguir els seus objectius declarats, reduir el dèficit i crear noves bases per a una reactivació sostinguda.

• Segon, perquè ataca les bases del nostre estat del benestar i del model social europeu, retalla conquestes aconseguides des de fa molts anys i que constitueixen la columna vertebral d’un sistema de protecció social avançat com al que Europa ha d’aspirar de forma irrenunciable.
• Tercer, perquè s’està aplicant de forma antidemocràtica, mitjançant regulacions opaques en l’àmbit europeu i amb mesures unilaterals aprovades per reial decret, que van contra el programa electoral del partit del Govern.
La política del Govern del PP ens porta pel camí de Grècia i Portugal, on és evident que els rescats generen pobresa i no recuperació econòmica. Quin preu haurem de pagar pel rescat, si no frenem aquestes polítiques?

Una vaga general per demanar el canvi de polítiques o el referèndum

   En altres vagues generals demanàvem la retirada de reformes laborals. El 14N demanem un canvi de la política econòmica i social, i si el govern del PP no ho fa, demanem un referèndum, que la gent pugui dir SÍ o NO a la política de retallades.

   El dret a decidir és l’exercici més clar i directe de democràcia; la UGT de Catalunya apostem pel dret a decidir, tant per les qüestions nacionals, socials o econòmiques. En polítiques concretes però importants, res millor que la ciutadania pugui votar en un referèndum per damunt dels partits.
Reforma laboral, “decretazo” i pressupostos del 2013, camí del rescat

   El govern del PP, amb la reforma laboral, ha provocat que es multipliquin els ERO, que es retallin els sous, que la patronal bloquegi els convenis col•lectius, que creixi l’atur i baixi la contractació...
   El Govern del PP, amb la reforma laboral i el “decretazo” de juliol, ha orquestrat l’atac més fort a les estructures de l’estat del benestar: ha generalitzat les retallades de sou als treballadors públics, ha ampliat jornades laborals, ha permès fer ERO a l’Administració sense causa i ha acomiadat milers d’interins i laborals.
   El PP menteix en la previsió de pressupostos de 2013. Diu que el PIB caurà només un 0,5% i que retallarà l’atur, mentre que un dels seus, el Fons Monetari Internacional, afirma que la previsió és de -1,3% i que l’atur sobrepassarà el 25%.
   Volen retallar i reformar les pensions; malgrat Rajoy digui el contrari, la baixada de cotitzacions a la Seguretat Social del “decretazo” de juliol provocarà una caiguda d’ingressos que faran insostenible el sistema.
La reforma laboral, el “decretazo” i els pressupostos del 2013 generaran l’empobriment de tothom.

• Sous retallats dels qui tenen feina.

• Reducció d’indemnitzacions per a la gent acomiadada.

• Retallada de la prestació per als aturats.

• Eliminació dels 400 euros el 2013.

• Congelació i retallada de les pensions..

• Increments dels impostos de l’IVA i l’IRPF, que afecten més a qui menys té.

   Mentre, retallen les polítiques d’ocupació un 35%, les polítiques industrials un 13%, el pressupost per a comerç, turisme i pimes un 19%, l’educació un 14%... I mentrestant, als especuladors del deute els pagarem religiosament 38.000 milions d’euros, 11.000 milions d’euros més que el 2012.
   I es segueix injectant milions d’euros a la banca... quan la banca no necessita diners públics. La prova d’estrès del bancs espanyols ho posa en evidència, els milions d’euros que necessiten els bancs amb pèrdues són els mateixos que els bancs que tenen beneficis.
Posar fre a les polítiques d’austeritat del PP sense reactivació econòmica.
Des que el PP governa:

• Els ERO s’han incrementat un 88%.

• L’atur registrat ha crescut un 12%.

• La contractació ha baixat prop del 5%.

• S’han bloquejat la majoria de convenis col•lectius.

• Els acomiadaments procedents fruit de canvi de modificacions de condicions de treball s’han incrementat un 180%.

• La fuga de capital dels rics és de 300.000 milions d’euros, el 27% del PIB.


Des de l’inici de la crisi:

• A Catalunya s’han destruït més de 500.000 llocs de treball.

• En només 3 anys, 500.000 catalans ha passat a ser considerats pobres.

• L’atur ha superat a Catalunya el 20% i a l’Estat espanyol el 24%. Som l’estat d’Europa amb més atur.

• El 26% dels nens viuen en llars per sota del llindar de la pobresa. Només ens superen Romania i Bulgària.


Quin és el preu del RESCAT?

• Atur per damunt del 25%.

• Retallada de les pensions.

• Retallada de les prestacions d’atur.

• Increment de la pobresa.

• Pagar més en interessos als especuladors que en polítiques socials.


El 14N no només és una vaga general laboral, també ha de ser social i de consum!


10 coses que cal fer el 14N:

1. No anar a comprar.

2. No anar a treballar.

3. No portar els fills a l’escola.

4. No anar al caixer automàtic.

5. No llegir premsa per Internet.

6. No passejar pel centre de les ciutats i pobles.

7. Fer consum elèctric només l’imprescindible.

8. Fer consum de telefonia només l’imprescindible.

9. Fer de piquet informatiu.

10. Anar a les manifestacions.


Sección Sindical UGT NISSAN, 24 de Octubre de 2.012www.ugtnissan.com     twitter:@UGTnissan 
facebook.com/UGTnissan    e-mail:ugtzf@nmisa.es

lunes, 22 de octubre de 2012RESOLUCIÓN  
  COMITÉ CONFEDERAL
EXTRAORDINARIO

19 de octubre de 2012En Madrid, el día 19 de octubre de 2012, la Unión General de Trabajadores ha celebrado el 6º Comité Confederal Extraordinario, habiendo aprobado por unanimidad la siguiente

RESOLUCION

Situación económica: más recesión, más paro y más desigualdades

Desde la celebración del último Comité Confederal Ordinario, en el mes de mayo, la situación económica de nuestro país ha continuado en una senda de progresivo deterioro, que puede caracterizarse brevemente en cuatro notas: más recesión, más paro, menos derechos y más desigualdades. El grado de descomposición es tal que se están viendo socavadas las bases de nuestro bienestar colectivo y de nuestras capacidades de desarrollo futuro.

La actividad de nuestra economía se está desplomando, como efecto conjunto de las políticas impuestas por la Unión Europea y aplicadas por el Gobierno español, basadas en un irracional e ineficaz ajuste que está quebrando las posibilidades de salida de la crisis y que se está traduciendo en un aumento del desempleo, que alcanza ya a casi 5,7 millones de trabajadores, con una tasa de paro que no deja de crecer: prácticamente ya una de cada cuatro personas que quieren trabajar y buscan empleo no puede hacerlo. Además, la cobertura de las prestaciones por desempleo sigue cayendo, y en la actualidad sólo beneficia al 67% de los desempleados, 13 puntos menos que hace dos años.

Todo ello está situando a las familias de nuestro país en una situación insostenible. A este inaceptable nivel de desempleo (un millón setecientos mil hogares tienen a todos sus miembros en paro) se unen los recortes salariales y en las prestaciones, ayudas y servicios públicas, y las subidas de impuestos. El resultado es un derrumbe de sus ingresos, que unido al elevado nivel de endeudamiento que aún sufren, está provocando crecientes niveles de pobreza y de desigualdad social.

Las políticas de recortes son las responsables de la asfixia económica y el desmantelamiento de nuestro modelo social

A estas alturas de la crisis, transcurridos casi cinco años desde que se empezaron a percibir sus primeros síntomas en nuestro país, no cabe achacar a sus causas originarias la persistencia y gravedad de su impacto. Más allá de la virulencia del seísmo financiero que se inició en EEUU y se extendió al resto del mundo, y de la quiebra de nuestro modelo de crecimiento basado en la especulación inmobiliaria, el empobrecimiento al que estamos sometidos desde hace dos años y la erosión de nuestro estado de bienestar obedece a otras razones, que son las erróneas políticas aplicadas desde entonces, subordinando todo al ajuste drástico del déficit.

Estas políticas, que comenzaron a aplicarse nítidamente en nuestro país en mayo de 2010, se han extendido y profundizado en los once meses de gobierno del Partido Popular. El Comité Confederal ya analizó las medidas adoptadas en los seis primeros meses de su mandato, y que merecieron una reprobación sin paliativos: drásticos recortes presupuestarios para 2012 en todas las partidas esenciales para el crecimiento (inversión en economía productiva, industria, infraestructuras, I+D+i, todas ellas necesarias para impulsar la actividad económica y el empleo) y en los servicios públicos esenciales, señaladamente en la sanidad y en la educación (acompañados en estos dos casos con regresivas propuestas de reforma); nuevos recortes


salariales a los empleados públicos; puntuales subidas de impuestos y una amnistía fiscal para los defraudadores; y la ruptura del marco laboral y del sistema de negociación colectiva (cuyo negativo impacto se está empezando a ver ahora con toda su crudeza en forma de más despidos y peores condiciones laborales para los que mantienen un empleo); entre las actuaciones más lesivas.

Desde junio esta dinámica no sólo no se ha modificado, sino que se sigue atacando todos los flancos estratégicos de nuestra estructura socioeconómica. En el mes de julio el gobierno aprobó un nuevo Real Decreto-ley, el 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que lejos de hacer ninguna de las dos cosas que expone en su título, conforma una nueva batería de medidas de recorte de derechos laborales y sociales y de reducción de las partidas dedicadas a la protección social. En el mismo se recogen, entre otros, recortes en las prestaciones por desempleo (justo ahora, cuando son más necesarias), recortes en la dependencia (es decir, para quienes se encuentran en situación más desfavorecida), recorte de derechos laborales y salariales a los empleados públicos y trabajadores del sector público empresarial (otra vez), o demagógicos recortes en las estructuras de las Administraciones Públicas.

Además se aprobó también allí la subida del IVA (que el Gobierno había negado una y otra vez), con lo que, junto a otras medidas impositivas puntuales, y junto a las que desde el mes de diciembre del pasado año se han ido aprobando, constituyen una auténtica reforma fiscal encubierta orientada hacia el único objetivo de recaudar más, y que carga el peso del esfuerzo sobre las clases medias y trabajadoras, mientras se muestra complaciente con las grandes fortunas y las bolsas de fraude.

La actuación más reciente ha sido la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que como era de esperar, propone el mayor ajuste de la democracia, un monumental tajo a nuestras capacidades productivas y a nuestro estado de bienestar, de consecuencias fatales. Estos Presupuestos resultan, de entrada, increíbles, en la medida en que plantean un escenario económico irrealizable, basado en supuestos excesivamente optimistas, desautorizados por las previsiones de todas las instituciones de análisis de nuestro país y de orden internacional. Pero además son inútiles para sacarnos de la crisis, puesto que no recogen ni una medida para impulsar la actividad y el empleo, y suponen drásticas reducciones en las partidas clave para la reactivación económica a través de la inversión productiva y en las políticas sociales básicas (sanidad, educación, dependencia, servicios sociales).

Son unos Presupuestos que dan la espalda a los ciudadanos, puesto que desoyen todas sus necesidades. Eso sí, reflejan un aumento de los intereses de la deuda de 9.700 millones de euros, que son la más palmaria expresión del fracaso de las políticas aplicadas hasta el momento: no sólo han podado nuestras capacidades de despegue y han empobrecido el país, sino que no han servido para frenar los costes de nuestro endeudamiento externo (al contrario), aquello en función de lo cual se están justificando todos los recortes desde hace dos años y medio.

Una de las pocas partidas presupuestarias que crecerán en términos nominales la destinada a las pensiones, un 1%, lo que el Gobierno ha convertido en uno de sus mensajes centrales. Sin


embargo, los pensionistas perderán poder adquisitivo en 2013. Primero, porque las subidas de impuestos (como el IVA) y de los precios de servicios básicos (como los de la electricidad), unidas al repago sanitario, más que absorberán ese reducido incremento del 1%. Y segundo, porque todo apunta a que el Gobierno no va a compensar a los pensionistas de la desviación de los precios en 2012, tal y como mandata la Ley de Seguridad Social, lo que supone un impacto por sí solo mucho mayor (podría alcanzar los 5.000 millones de euros) que la raquítica subida decidida para el próximo año.

En esta materia el Gobierno viene manifestándose con una calculada ambigüedad, que hace pensar que está esperando a que pasen las elecciones en Galicia y el País Vasco para tomar esta impopular decisión (un comportamiento similar al que ya tuvo el Partido Popular antes de las elecciones generales del 20N).

La crisis como coartada para aplicar unilateralmente un programa regresivo de reformas

A idénticos criterios partidistas y electorales responde el retraso del Gobierno en solicitar formalmente el rescate financiero a la Unión Europea. Para este Comité Confederal esta no es ya una cuestión relevante; lo realmente importante es que, con declaración formal de por medio o no, a todos los efectos nuestro país ya está intervenido, y que ya está ajustándose al plan de recortes dictado desde las instancias europeas. Las medidas que hasta ahora se han aplicado suponen la contrapartida a las ayudas ya implementadas o aceptadas por la troika (BCE, FMI, Comisión), o incluso a las que se están negociando desde hace semanas y aún no se han requerido de facto. Por eso, haya o no formalmente un nuevo memorándum de condiciones, estas sin duda ya existen, y se concretarán en nuevos ajustes como contenido de una política de largo alcance, destinada a promover en nuestro país las condiciones de desarrollo para una economía profundamente desregulada, con un sector público en continuo retroceso y una privatización creciente de los servicios que presta, y un estado de bienestar reducido y centrado en un carácter meramente asistencial.

Estas erróneas políticas no responden (o no exclusivamente) a un diagnóstico equivocado de los problemas de las economías europeas intervenidas, y en este caso de la española. En realidad obedecen a una estrategia deliberada que hay que rechazar y combatir por un triple motivo. Primero, porque se ha demostrado profundamente ineficaz para lograr sus objetivos declarados, reducir el déficit y crear nuevas bases para una reactivación económica sostenida; segundo, porque ataca las bases de nuestro estado de bienestar, y más allá, del modelo social europeo, socavando conquistas logradas hace muchos años y que constituyen la columna vertebral de un sistema de protección social avanzado al que Europa debe aspirar de modo irrenunciable; y tercero, porque se está implantando de forma antidemocrática, a través de negociaciones opacas en el nivel europeo y de medidas unilaterales que contravienen el programa electoral del Partido Popular en el ámbito nacional.

El Comité ha puesto de manifiesto también que, más allá de las políticas concretas desarrolladas, el Ejecutivo de Mariano Rajoy viene mostrando comportamientos rechazables, por cuanto son contrarios a los valores que deberían caracterizar siempre la tarea de gobierno, pero incluso en mayor medida si cabe en la difícil coyuntura actual. Entre ellos, resultan especialmente censurables la permanente falta de transparencia de sus actuaciones, el


incumplimiento reiterado de su palabra y compromisos, y el desprecio permanente y evidente por el diálogo.

El Ejecutivo está gobernado de forma indisimuladamente autoritaria, a golpe de real decreto, incapaz de encontrar acuerdos con otras fuerzas políticas, y despreciando el diálogo social con los interlocutores sociales. Todo ello plagado de tics antidemocráticos y declaraciones fuera de tono que, lejos de colaborar a encontrar puntos de consenso en temas centrales de nuestra vida económica y política, promueven la desunión y el enfrentamiento. En suma, una forma de gobernar centrada en el cálculo partidista más que en el interés general, que el Comité Confederal rechaza frontalmente.

Todo ello está generando importantes grietas en la cohesión democrática y en la convivencia pacífica de nuestro país que resultan muy preocupantes.

Se está produciendo una creciente desafección de la ciudadanía respecto de las instituciones y representantes políticos, que constituye un escenario propicio para el surgimiento de posiciones populistas y antidemocráticas. Ante esta situación, para UGT solo hay una respuesta: más democracia y más participación de los ciudadanos, profundizando en nuestro estado social y democrático de derecho. Para ello, una condición necesaria es que las elecciones políticas sean más representativas de la soberanía popular, lo que requiere una reforma de nuestro sistema electoral para hacer, entre otras cuestiones, que los resultados en términos de representantes sean más proporcionales a los votos de los ciudadanos.

Por otra parte, UGT rechaza los ataques y cuestionamientos interesados que en ocasiones se están vertiendo sobre nuestro modelo de Estado descentralizado. El Sindicato apuesta por desarrollar un modelo de Estado federal que promueva mayores niveles de autogobierno, solidaridad y cohesión social y territorial.

Ambas cuestiones, reforma del sistema electoral y avance hacia un modelo de Estado federal, deben ser impulsadas por los partidos políticos.

Igualmente, es necesario promover mayores dosis de democracia directa. Y en este sentido, es preciso que la consulta a los ciudadanos a través de referéndum, prevista en nuestra Constitución, desempeñe un papel más relevante, lo que debe implicar que los ciudadanos puedan promover esta iniciativa y que sus resultados sean vinculantes, modificando la situación actual en la que tan sólo puede impulsarla el Presidente del Gobierno y los resultados no son vinculantes.

Es necesario un referéndum para que los ciudadanos opinen sobre las políticas aplicadas

Las medidas y políticas impuestas en nuestro país, están produciendo una involución en nuestro modelo económico y social, despreciando la voluntad y la opinión de los ciudadanos. El Gobierno del Partido Popular está aplicando unilateralmente un verdadero programa oculto no refrendado por las urnas que contraviene todos sus compromisos electorales con quienes le otorgaron su confianza en las pasadas elecciones generales. Un programa, en este sentido, sin legitimidad social y democrática.


Por todo ello, UGT defiende y está promoviendo la convocatoria por parte del Gobierno de Mariano Rajoy de un referéndum para que los ciudadanos se pronuncien sobre las políticas aplicadas, en desarrollo del artículo 92.1 de la Constitución Española, que avala esta iniciativa cuando concurren circunstancias de especial trascendencia. El Comité valora muy positivamente esta actuación, y habilita a la Comisión Ejecutiva Confederal para que lleve a cabo las actuaciones derivadas de la Campaña que acaba de iniciar esta semana la Cumbre Social para impulsar esta importante iniciativa.

Una respuesta sindical solidaria, acorde con la gravedad de la situación y las necesidades de los trabajadores y del conjunto de la sociedad: propuestas realistas y progresistas y movilización permanente y creciente

El panorama descrito, a juicio del Comité Confederal, es de una acusada gravedad. No es exagerado decir que estamos atravesando un proceso de recesión económica y de regresión social sin precedentes en los últimos cuarenta años, que amenaza con socavar las bases de algunos pilares esenciales de nuestra convivencia democrática y del desarrollo de nuestro bienestar social. Por eso la respuesta sindical debe estar a la altura de esas excepcionales circunstancias.

Desde UGT siempre hemos apostado por el diálogo, la concertación y la propuesta. Así venimos demostrándolo desde hace muchos años, y en especial en esta fase de intensa crisis económica. Hemos alcanzado importantes acuerdos (el último, el II AENC) y hemos mantenido la oferta de diálogo en todas las condiciones, con la confianza de que tenemos propuestas realistas y progresistas para abordar los principales problemas que atravesamos a nivel nacional y europeo. Unas propuestas que hemos ofrecido a los diferentes gobiernos en reiteradas ocasiones, y que seguimos impulsando sin descanso.

Pero la situación hace tiempo que exige una movilización continua y sostenida, reclamando la reversión de las medidas que nos están aplicando unilateralmente y que están asfixiando a los ciudadanos, y la negociación de una nueva estrategia política y económica que compatibilice la reconducción de los desequilibrios presupuestarios con la reactivación de la actividad y el empleo, sin pérdida de derechos sociales y laborales. Algo que es no sólo posible, sino imprescindible. O la salida de esta crisis es solidaria y social, o no la habrá.

Desde el mes de julio, UGT ha impulsado varias movilizaciones en el seno de la denominada Cumbre Social, que integra a más de 150 organizaciones del ámbito sindical y social, que han tenido un seguimiento ciudadano masivo, y que este Comité valora muy positivamente. En Europa, la contestación social en los países más afectados por las políticas impuestas por la troika está siendo igualmente continua y contundente.

Pese a ello, ni el gobierno español ni las autoridades europeas han modificado sus políticas y recetas económicas, abocando a sus ciudadanos a una situación insostenible. Por eso, el Comité Ejecutivo de la CES, reunido el pasado día 17 de octubre, decidió convocar una Jornada de Acción y Solidaridad Sindical unitaria para el próximo 14 de noviembre contra las políticas de recortes y empobrecimiento colectivo que se están aplicando en toda Europa, y para reivindicar una salida social a la crisis.


En desarrollo de la propuesta de la CES, este Comité Confederal ha decidido facultar a la Comisión Ejecutiva Confederal para que proceda a la convocatoria e impulso de una Huelga General en contra de las regresivas políticas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular y en exigencia de políticas alternativas basadas en el crecimiento económico, el empleo y la cohesión social, a desarrollar el día 14 de noviembre.

miércoles, 10 de octubre de 2012

III REUNIÓN CON LA MEDIACIÓN DE LA GENERALITAT

   Ayer martes 9/10/12 mantuvimos la tercera reunión entre Sindicatos, Administración y Empresa para intentar acercar posiciones  dentro del Plan de Competitividad planteado por la Compañía.

    Una vez más la postura de la Dirección continúa siendo inamovible e intransigente en sus planteamientos y nos informó que lo que para nosotros son líneas rojas, para la Dirección Europea de Nissan son puntos fundamentales para poder llegar a un posible acuerdo.

    Para la Sección Sindical de UGT más allá de que podamos valorar negativamente gran parte de las peticiones de la Dirección, lo que nos preocupa es la falta de diligencia y seriedad que está demostrando la Dirección durante todo el proceso. Un claro ejemplo es lo manifestado por la propia Administración, las continuas idas y venidas por parte de la Empresa los tiene “totalmente descolocados”, y así lo manifestó delante de todas las partes en un tono claramente de descontento y remarcando que estaba intentando ser suave.

   La Sección Sindical de UGT sigue manteniendo la misma postura desde el primer día, si hay futuro real y consolidado en el tiempo, seremos lo suficientemente responsables, pero eso sí, la Dirección debe entender lo que es un sindicato de clase que defiende los intereses de los trabajadores.

   Llegados a este punto, es la Compañía la que debe dar un paso adelante, mover ficha y dejar de pretender cargar la responsabilidad de un posible acuerdo chantajeando a los trabajadores del posible crecimiento de la factoría. Es la Dirección quien debe garantizar las cargas de trabajo necesarias para el sostenimiento y crecimiento de la plantilla actual y futura, así  como la adjudicación de nuevos productos, esa es su responsabilidad. Han de comprender que la única manera de llegar a cualquier tipo de acuerdo pasa por la negociación con la representación sindical. No utilizando las políticas del miedo, planteando al colectivo de trabajadores, futuros catastróficos con noticias funestas utilizando como herramienta a los medios de comunicación, y menos después de confirmarnos que no está en peligro la viabilidad de la empresa.

  Para acabar, nos haremos nuestras las palabras de la Administración, este modelo de negociación no es el adecuado NOS TENÉIS DESCOLOCADOS.


         Sección Sindical UGT NISSAN, 10 de Octubre de 2.012www.ugtnissan.com  twitter:@UGTnissan  facebook.com/UGTnissan   e-mail:ugtzf@nmisa.es

lunes, 8 de octubre de 2012

II REUNIÓN CON LA MEDIACIÓN DE LA GENERALITAT


   Ayer jueves 4 de octubre mantuvimos la segunda reunión entre Sindicatos, Administración y Dirección, después que el pasado miércoles 19 de septiembre decidimos entre las partes retomar las negociaciones del Plan de Competitividad presentado por la Compañía.


   UGT tiene claro como sindicato de clase que existen líneas rojas que no deben cruzarse, como son los referidos entre otros a la reducción drástica del salario planteado por la Dirección; 18.000 € brutos/año, menos de mil euros al mes, para futuras contrataciones (no se pueden aceptar salarios por debajo de lo pactado en el convenio provincial).


Aunque la Dirección siga insistiendo en la necesidad de llegar a acuerdos, en la línea de los ya planteados, como su única posibilidad de optar a nuevas producciones e inversiones, la postura de UGT continúa siendo la misma que hemos mantenido durante todo el proceso de negociación abierto por la Compañía.


  - Solicitamos producciones e inversiones reales y consolidadas en el tiempo.

Inversiones que repercutan directamente en los puestos de trabajo, incidiendo especialmente en la ergonomía.

  - Regulación del empleo.

  - Reorganización de la plantilla, como ejemplo sirva el hecho de no mantener en puestos penosos a los trabajadores de más edad.

  - Garantizar la estabilidad del empleo y salario actual de la plantilla.


   Desde la Sección Sindical de UGT queremos dejar claro a todas las partes que no aceptaremos chantajes de ningún tipo, incluyendo la presión en el plazo de negociación. UGT apuesta por el diálogo permanente como herramienta de trabajo, siempre y cuando exista seriedad, compromisos y producciones reales consolidadas en el tiempo. La dirección debe respetar a sus trabajadores, recordar que son su principal activo y no buscar continuamente el expolio de sus derechos, entendiendo que NO es el único camino para conseguir ser más competitivos. UGT también exige a la Dirección esa misma competitividad a la hora de buscar volúmenes productivos y nuevas inversiones para nuestra planta. Repetir una y otra vez como único argumento que cobramos mucho, es cuanto menos poco imaginativo para encontrar otras soluciones y conseguir sus objetivos, resulta un discurso cansino y recurrente.


Sección Sindical UGT Nissan, 5 de Octubre de 2.012          www.ugtnissan.com             twitter:@UGTnissan                                facebook.com/UGTnissan                            e-mail:ugtzf@nmisa.es