jueves, 17 de octubre de 2019


SABIES QUE...
 
La vaga és un dret fonamental reconegut en la Constitució Espanyola, en l’article 28.2, regulat pel Reial Dret Llei 17/1977 i reconegut en l’Estatut dels Treballadors (ET), així com en normatives laborals.
 
Aquest dret sorgeix de la necessitat col·lectiva d’aconseguir millores en matèria de retribucions i condicions laborals i de protegir i reivindicar els drets dels treballadors i les treballadores.
 
L’exercici de vaga suspèn el contracte de treball i l’obligació de l’empresari de cotitzar, de manera que el treballador deixa de rebre l’import del sou com a conseqüència de l’absència del treball (RDL 17/1977, article 6 i Estatut dels Treballadors, article 45.1). Per tant, la vaga afecta al sou del treballador i a les seves cotitzacions a la Seguretat Social.
 
Els sindicats són les organitzacions que tenen el dret de convocar vagues, tal i com estipula la normativa vigent. La protecció legal la dóna la convocatòria legalment registrada, justificant els motius i la durada que en la convocatòria s’especifica. Totes les treballadores i treballadors que vulguin exercir el seu dret de vaga estan protegits i qualsevol acomiadament seria declarat nul perquè la empresa estaria atemptant contra un dret fonamental.
 
Has de saber que pots sumar-te a la vaga en qualsevol moment, encara que hagis iniciat la jornada laboral.
 
A més, la llei no contempla l’obligatorietat d’avisar a l’empresa. Si la vaga està convocada legalment, tens dret a secundar-la. Per tant, no tens cap obligació de comunicar a la empresa si faràs o no vaga.
 
No et poden sancionar per exercir el teu dret de vaga. L’article 52.d de l’Estatut dels Treballadors (ET) especifica que la vaga no serà computable com a falta d’assistència o com a objecte de sanció.
 
Igual que segons disposa la nostra Constitució, els treballadors tenim obligacions, també tenim drets, com el dret de vaga.
 
Durant el temps que s’està de vaga, la treballadora o el treballador deixa de percebre el salari corresponent als dies en què no ha treballat. És necessari fer un esforç econòmic per millorar les condicions laborals. Recordeu que tots els drets que gaudiu actualment, com la jornada laboral de 8 hores, son fruit de la lluita obrera de companyes i companys al llarg dels temps. Les conquestes socials es guanyen lluitant i si volem mantenir els nostres drets o aconseguir millors condicions ens hem d’unir perquè és una responsabilitat que ens correspon a totes i tots.

No hay comentarios:

Publicar un comentario