jueves, 19 de septiembre de 2019


SABIES QUE...

 
El nostre Conveni Col·lectiu no contempla com a permís retribuït les proves mèdiques, ni l’assistència als especialistes si les feu a través de la mútua privada?

La Direcció de Nissan Motor Ibèrica (Zona Franca) ha fomentat que els treballadors contractem mútues mèdiques privades per un preu bastant assequible, tant pel treballador com per a la seva unitat familiar i creiem que és una bona iniciativa.

Ara bé, les llicències reglamentàries que si que estan cobertes per fer qualsevol prova mèdica a la Seguretat Social, no ens les retribueixen si anem a través de Mutua privada.
 
Actualment, la Seguretat Social està saturada i és molt més lenta que la mútua privada però a la empresa sembla que li interessa més que un treballador s’agafi una baixa per incapacitat temporal, a la espera de la citada prova que facilitar que pugui anar dins del seu horari laboral a fer-se les proves pertinents a la seva mútua que demostren ser molt més ràpides.
 
Mentre la Direcció no s’adapti a les circumstàncies actuals, us aconsellem que no els aporteu cap informació o documentació de les vostres mútues privades.
 
Per això, sol·licitem a la Direcció que ampliï les llicències reglamentàries i contempli com a permís retribuït el poder assistir a la realització de proves mèdiques a les mútues en horari laboral, pel bé dels treballadors i aplicant la condició més beneficiosa, entenent que la empresa obté un benefici econòmic i social promovent la contractació a les mútues privades. Tanmateix, hauria d’apostar per la protecció de la salut dels treballadors, amb el que aconseguiria una gran reducció de l’absentisme.

No hay comentarios:

Publicar un comentario