martes, 9 de julio de 2019


Work@tHome
 
Des de fa ja alguns anys, en alguns departaments, es va iniciar un projecte pilot que ha permès als treballadors, conciliar millor la seva vida laboral i familiar. Ens alegra que la Companyia hagi ofert aquesta possibilitat però UGT Nissan sol·licita que es regularitzi en el nostre Conveni Col·lectiu aquesta modalitat de treball i que també, s’estengui a la resta d’empleats que així ho desitgin perquè creiem que és una gran millora que permeti la flexibilitat d’horari però recordem que sempre s’ha de prestar de forma voluntària.
 
Certament, el treballador ha de suportar les despeses de llum de casa seva connectant l’ordinador a la xarxa elèctrica i telefònica domèstica, treballant igual que si estigués en el centre de treball però estalviant-se el desplaçament i menjant a casa i a canvi, la empresa obté avantatges com son les reduccions de costos, increment de productivitat, disminució de l’absentisme,... etc.
 
La càrrega de treball no hauria de ser incrementada pel fet de que l’empleat estigui treballant al seu domicili i el seu horari ha de ser el mateix que estableixi el seu contracte.
 
Volem denunciar que el work@thome està sent mal utilitzat per alguns Departaments per inclús obligar a alguns treballadors a que treballin des de el seu domicili o des de l’hospital on estiguin convalescents, estant de baixa per IT. És inadmissible que si ja a aquests treballadors, els està repercutint en el seu salari el fet d’estar de baixa, se’ls hi digui verbalment que com no tenen més efectius i tenen ordinador portàtil d’empresa, que facin el seu treball.
 
Volem fer una crida a que no cediu al xantatge i que si esteu de baixa, ja sigui per IT o per Accident de Treball, no teniu cap obligació de treballar i molt menys, quan ja us estan traient part del vostre sou.
 
Recordeu que aquesta mala praxis és denunciable, per lo que si us trobeu o us haveu trobat en aquesta situació, contacteu amb els delegats UGT Nissan i us ajudarem. A més, us assegurem que la vostra denuncia serà totalment anónima.

No hay comentarios:

Publicar un comentario